Biežāk uzdotie jautājumi

Vai par BIO atkritumu konteinera uzstādīšanu ir jāmaksā?
Konkrētu izcenojumu noskaidro pie savas zonas atkritumu apsaimniekotāja: https://mvd.riga.lv/atkritumu-apsaimniekosanas-zonas/
Vai par BIO atkritumu konteinera izvešanu ir jāmaksā?
Rīgas pašvaldībā noslēgtie līgumi ar atkritumu apsaimniekotājiem paredz, ka BIO atkritumu izvešanai vienmēr ir jābūt vismaz par 20% zemākai nekā sadzīves nešķiroto atkritumu izvešanai. Konkrētu izcenojumu noskaidro pie savas zonas atkritumu apsaimniekotāja: https://mvd.riga.lv/atkritumu-apsaimniekosanas-zonas/
Cik ilgi jāgaida no konteinera pieteikšanas līdz tā uzstādīšanai?
Par precīzu konteinera uzstādīšanas laiku pie privātmājas lūgums jautāt savam atkritumu apsaimniekotājam, savukārt daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem jāsazinās ar ēkas pārvaldnieku, kurš to noskaidros no attiecīgās zonas atkritumu apsaimniekotāja. Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju zonas meklē šeit: https://mvd.riga.lv/atkritumu-apsaimniekosanas-zonas/
Vai BIO atkritumu konteinera uzstādīšanai pie daudzdzīvokļu nama vajadzīga visu mājas iedzīvotāju piekrišana?
Lai pieteiktu BIO atkritumu konteineru, daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem nepieciešams sazināties ar savas mājas pārvaldnieku, kurš attiecīgi tālāk kontaktēsies ar atkritumu apsaimniekotāju. Iedzīvotāju piekrišana tiks lūgta, ja to nosaka mājas apsaimniekošanas normatīvie akti.
Kāpēc BIO atkritumu konteinerā nevar mest tūju zarus?
Tūju zari negatīvi ietekmē pārstrādes procesu, jo no tūjām izdalās ēteriskās eļļas, kas apgrūtina kompostēšanās mikroorganismu darbību. Turklāt tūju zari nespēj tik īsā laikā sadalīties, jo to zari ir īpaši izturīgi pret mitrumu, un tas paildzina to sadalīšanās laiku.
Kāpēc BIO atkritumu konteinerā nevar mest virtuves papīra dvieļus?
Virtuves papīra dvieļi apgrūtina BIO atkritumu pārstrādes procesu, jo, papīram mitrumā sablīvējoties, tiek kavēta pārējo BIO atkritumu noārdīšanās.
Kāpēc iepakojumus vai preces ar BIO norādi nevar šķirot kā BIO atkritumus?
Diemžēl BIO norāde bieži vien ir zaļmaldināšana, un tā ražošanas procesā tāpat tiek izmantoti piemaisījumi, kas šiem produktiem neļauj sadalīties kā pārtikas vai dārza paliekām. Pievērs uzmanību BIO atkritumiem piemērotajiem maisiņiem – lai tos izmestu kopā ar BIO atkritumiem, tiem jābūt ar īpašu marķējumu.
Vai BIO atkritumus drīkst izmest maisiņā, kurā tie ir savākti?
Par atbilstošiem maisiņiem izmešanai brūnajā konteinerā tiek uzskatīti (1) papīra maisi (nebalināti, nelaminēti/neglancēti, bez plastmasas lodziņiem, rokturiem un citu materiālu detaļām) un (2) bioloģiski noārdāmās plastmasas maisiņi, kas ir piemēroti kompostēšanai un kam ir atbilstošs marķējums (marķējuma piemēri redzami tālāk). Polietilēna un citu materiālu maisiņi pie šķirošanas noteikti jāizmet atsevišķi kopā ar sadzīves atkritumiem!

Kampaņas informatīvie partneri
riga
vide
cleanr
lautus
rimi
lidl
top
sky
orange
mego
wolt
mangy
maxima
barbora
stockman
king